Προσφέρουμε:
Α. Μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως του Πανεπιστημίου FREDERICK

Αi. Πιστοποιημένα Προγράμματα Προσωπικού ΕΛΤΑ. Πωλήσεις:
  • Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Ασφαλιστικών Προϊόντων
Β. Καινοτομικά Εργαλεία: NaviGaTor, Prognostis
Νέα Διοίκηση στο ΚΕΚ – ΕΛΤΑ Το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ στην 81η ΔΕΘ Μεταπτυχιακά (Λήξη Προσθεσμίας 15/09/2016) Συνεχίζονται τα τμήματα Αγγλικών Δυο νέα ευρωπαϊκά Προγράμματα
Experiental Training in 3D Virtual-EXTRA 3D

INNOV'AGE in the Postal Sector

E-insurance training

Web Riposte Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος Project Management Επίλυση Συγκρούσεων
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι όχι μόνο σημαντικό εργαλείο εξέλιξης στα χέρια του εργαζόμενου αλλά και απαραίτητο εφόδιο προσαρμογής στις αλλαγές.

Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης από το ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μπορεί να στηρίζεται σε τεκμηριωμένες ανάγκες και συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, αλλά τη διαφορά την κάνουν σχεδόν πάντα οι εκπαιδευτές μας.