Menu

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η έντονη απαίτηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας σε συνδυασμό με την συνεχή όξυνση του ανταγωνισμού αποδυναμώνει την μονοπωλιακή ισχύ των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και δημιουργεί ένα είδος στατικού ανταγωνισμού λόγω των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οι νέες δυνάμεις της αγοράς που απορρέουν κατά κύριο λόγο από την απελευθέρωση της με βάση τις σχετικές κατά περίπτωση Οδηγίες της Ε.Ε. σηματοδοτούν :

  • την επιθετική πολιτική επέκτασης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζονται στην δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας, στην τεχνογνωσία αλλά και στο διοικητικό know - how που κατέχουν αλλά και στην επιβεβαίωση του ρυθμιστικού τους ρόλου στις εξελίξεις καθώς προσδιορίζουν ως εσωτερική αγορά την ευρωπαϊκή αγορά, και
  • την αδήριτη ανάγκη  αναδιαμόρφωσης και επικαιροποίησης των πολιτικών δράσης και των στρατηγικών σχεδίων κάθε Επιχείρησης για την εξασφάλιση των στρατηγικών εκείνων δικτύων στο χάρτη της ευρωπαϊκής αγοράς, την επένδυση των κερδών τους σε νέες αγορές με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και ελκυστικά μερίδια αγοράς αλλά και την σύναψη συμμαχιών ή συνεργασιών επιδιώκοντας την ανάπτυξη ισχυρής εφοδιαστικής αλυσίδας - Logistics.

ΟΡΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος κάθε προσπάθειας (LDV, EKT Interreg II, EQUAL κ.α) είναι η άτυπη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να γίνει ορατή (EPO, EQF, ECVET και EUROPASS), γιατί πολλές φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση,  κρυμμένη και αφανής σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση και με δεδομένο ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν άτυπα το 70% των γνώσεων που αφορούν τη δουλειά τους (Dobbs 2000). Τα τελευταία 5 - 10 χρόνια πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν εισαγάγει μεθοδολογίες και συστήματα προσδιορισμού, διάγνωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης της άτυπης κατάρτισης και των προσόντων που αποκτώνται με άτυπη κατάρτιση ή και εμπειρικά.   

Η διαφάνεια και η πιστοποίηση ικανοτήτων είναι οι λέξεις ¨κλειδιά¨ για την άτυπη επαγγελματική κατάρτιση. Σημαντική παράμετρος παραμένει η ποιότητα των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται.  Οι νέες μεθοδολογίες μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με την αξιοπιστία τους, την γενικότερη αποδοχή τους και την εγκυρότητα τους. Οφείλουν να παρέχουν εχέγγυα,  για να μπορούν να σταθμίζουν τις γνώσεις του κάθε ατόμου - εργαζόμενου και να αξιολογούν τις ικανότητες του, σε σχέση με τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας και γενικότερα της αγοράς εργασίας.

Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελεί μια διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και κατοχύρωσης ικανοτήτων για την άσκηση συγκεκριμένων  επαγγελματικών ρόλων ή δραστηριοτήτων.

yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr